U Širokom Brijegu održano predavanje o značaju i zaštiti kulturno-povijesne baštine ŽZH

U dvorani Gradskog vijeća održano je predavanje o značaju i zaštiti kulturno-povijesne baštine Županije Zapadnohercegovačke.

Predavanje je u suradnji s Gradom Širokim Brijegom organiziralo Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH.

Autor prezentacije i predavanja bila je Maja Soldo, stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu. Cilj ovog predavanja je potreba da se educira ili podsjeti lokalna zajednica na značaj kulturno-povijesne baštine. Razlog svemu tome je devastacija i zaborav stotina lokaliteta od prapovijesti do novijeg vremena.

Na predavanju su obrađene 3 cjeline:

Glavne karakteristike i pojmovi svakog razdoblja od prapovijesti do srednjeg vijeka;

Poznati lokaliteti na području Grada Širokog Brijega;

Zaštita kulturno-povijesne baštine.

Predavanje se u prvom redu odnosilo na predstavnike mjesnih zajednica, ali i na predstavnike zainteresiranih institucija.

Grad Široki Brijeg