Široki Brijeg, Ljubuški i Posušje bilježe sve veći broj nezaposlenih, Grude ponos radne snage!

ŽZH je u Novu godinu ušla s 11393 nezaposlene osobe što je ako usporedimo s brojem istih koji su početkom prošle godine bili evidentirani u službi za zapošljavanje više za čak 418 osoba.

Najveći broj nezaposlenih u ovoj Županiji ima grad Široki Brijeg s brojkom od 4394 osobe, što je za razliku od prije godinu dana više za 140.

Iza njega slijedi Ljubuški s 2836 nezaposlenih što je više za 101 osobu za razliku od siječnja 2015., zatim Posušje s 2344 što je više za čak 169 osobe u odnosu na lani, dok Grude imaju najniži trend povećanja nezaposlenosti u godinu dana od samo 8 nezaposlenih.

Iz evidencije službe za zapošljavanje ŽZH vidljivo je da raste broj nezaposlenih s visokom stručnom spremom u odnosu na siječanj 2015., pa se taj broj u Širokom Brijegu povećao za 68, Ljubuškom za 24, Posušju za 19, i u Grudama za 23 visokokvalificirane osobe.

Grude: Nizak porast broja nezaposlenih

Općinu Grude već godinama prati pozitivan trend zapošljavanja pa su u 2015. godini imali 3402 zaposlene osobe s urednim ugovorom o radu, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 159 zaposlenih, i jedina je općina u ŽZH, pa i šire, koja se može pohvaliti s niskim porastom broja nezaposlenih. U ovoj Općini zabilježen je porast onih koji ne mogu pronaći posao s diplomom, pa ih je na zavodu za zapošljavanje u periodu od godinu dana više za 23, ali je zabilježen pad broja nekvalificiranih. Pozitivnoj slici koju čine povećan broj zaposlenih, kao i niska razina povećanja evidentiranih nezaposlenih osoba na službi za zapošljavanje, pridonosi činjenica da u Grudama djeluje više gospodarskih subjekata koji upošljavaju veliki broj ljudi iz ovog kraja, ali i činjenica da sve više ljudi odlazi na rad u inozemstvo.

Grude-online.info