Home Vijesti Široki Brijeg dobio multidisciplinarni tim za borbu protiv nasilja u zajednici

Široki Brijeg dobio multidisciplinarni tim za borbu protiv nasilja u zajednici

0
Široki Brijeg dobio multidisciplinarni tim za borbu protiv nasilja u zajednici

Udruga “Mreža žena policajaca” u okviru projekta “Edukacije za korištenje baze podataka o nasilju u obitelji i primjeni propisa u oblasti nasilja u obitelji kroz multidisciplinarni pristup” u suradnji s lokalnim partnerima organizirala je 2016. godine multisektorske edukacije u četiri odabrane županije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za partnera u Županiji Zapadnohercegovačkoj odabran je Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Širokom Brijegu.

Na edukaciju su pozvani djelatnici policije, centara za socijalni rad, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja te županijska i općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova – ukupno 20 sudionika. Multisektorska edukacija održana je 2016. godine u Širokom Brijegu, gdje je za godinu dana oformljen prvi Multidisciplinarni tim u Županiji Zapadnohercegovačkoj, u Širokom Brijegu.

Na razini županija, sustav zaštite osmišljen je kroz organizaciju općinskih multisektorskih timova (policija, zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, sudstvo, tužiteljstvo…) te županijskoga koordinacijskoga tijela (nadležna ministarstva, predstavnici općinskih multisektorskih timova).

Na temelju statističkih podataka koji su na raspolaganju, vidljivo je da je bilo nužno što prije formirati multidisciplinarne timove i koordinacijsko tijelo na razini županije.

“Zaštita, odnosno borba protiv bilo kojega oblika nasilja u zajednici je zajednički cilj svih nas, a najvažnija je prevencija koja je najjeftinija, najbezbolnija i najbolja. Stoga bi oformljeni multidisciplinarni tim na području općine Široki Brijeg za prevenciju i zaštitu od nasilja u obitelji i zajednici imao zadatak da se unaprijede komunikacije stručnih službi u lokalnoj zajednici angažiranih na pružanju zaštite žrtvama nasilja”, izjavila je za portal Jabuka.tv Emilija Mustapić, mag. socijalnoga rada i djelatnica Centra za mentalno Zdravlje Doma zdravlja u Širokom Brijegu.

Multidisciplinarni tim bi se sastojao od predstavnika: Općinskoga suda Široki Brijeg, MUP-a Široki Brijeg, Tužiteljstva ŽZH, Doma zdravlja Široki Brijeg, Centra za socijalni rad Široki Brijeg, Centra za mentalno zdravlje Široki Brijeg, PP službi srednjih i osnovnih škola Široki Brijeg, Ureda ravnopravnosti spolova Široki Brijeg.

Posao ovoga Tima je koordinirana zaštita žrtvama obiteljskoga nasilja, odnosno zajednički rad na rješavanju prijavljenih slučajeva nasilja u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilja, Protokola o postupanju relevantnih institucija u slučajevima nasilja te uspostaviti multidisciplinarni i održiv sustav za prijavljivanje i evidentiranje slučajeva nasilja.

“Opći cilj multidisciplinarnoga pristup u prevenciji nasilja bio bi doprinijeti prevenciji i smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i među djecom i mladima, kao i nasilja unutar obitelj između supružnika, kroz primjenu multidisciplinarnoga pristupa – usklađenoga i koordiniranoga djelovanja svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga”, zaključila je Mustapić.

Jabuka.tv