Široki Brijeg diže kredit od 1.5 milijuna KM, na dražbu se stavlja zemljište na Trnu od 5.042 m²

ŠIROKI BRIJEG – Nakon usvajanja Zapisnika s 37. sjednice Gradskog vijeća usvojena je Odluka o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2016. godinu.

Razlog donošenja ove odluke je između ostalog ugrađivanje primitka dugoročnog kredita u iznosu 1,5 milijuna KM, a prema odluci Gradskog vijeća, te raspored navedenih sredstava, troškovi lokalnih izbora u listopadu u iznosu 45.000 KM, zatim izmjene nastale potpisivanjem Ugovora o reguliranju načina sufinanciranja RTV HB d. o. o. Mostar. Ovim rebalansom proračun Grada Širokog Brijega za 2016. godinu iznosi 11.132.000,00 KM. Odluku je obrazložio Mate Zadro pomoćnik gradonačelnika za financije.

Donošenjem Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao građevinsko zemljište u državnom vlasništvu određuje se parcela označena kao k. č. 1201/8 k. o. Mokro po novoj izmjeri površine 1.435 m².

Jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnina temeljem koje će se izvršiti prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k. č. 1726/2 k. o. Trn po novoj izmjeri površine 5.042 m² (Ind. zona Trn) čija je početna cijena 151.260,00 KM. Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik da raspiše javni oglas o licitaciji za prodaju predmetne nekretnine.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao k. č. 1201/8 k. o. Mokro po novoj izmjeri površine 1.435 m² Goranu Jeliću sinu Zvonimira iz Mokrog. Predmetno zemljište će se prodati u visini tržišne vrijednosti koja iznosi 7.175,00 KM. Odluku je obrazložio Vjekoslav Draškić pomoćnik gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.

Usvojena su Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: Josipa Ćorića sina Pere iz Dobrkovića, Marinka Ivankovića sina Petra iz Kočerina, Jure Bokšića sina Ivana iz Širokog Brijega i Ivana Bošnjaka sina Mirka iz Mostara.

Vijećnici su primili na znanje Informaciju o zimskom održavanju lokalnih cesta i gradskih ulica u Gradu Širokom Brijegu u sezoni zima 2014./15. godine koju je obrazložio Predrag Naletilić pomoćnik gradonačelnika za gospodarstvo, obnovu i razvitak. Vijećnici su primili na znanje Informaciju o radu mjesnih zajednica za 2015. godinu.

Grad Široki Brijeg