Salko Bukvarević održao sastanak s maloljetnim pripadnicima Armije Republike BiH i HVO-a

Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je, zajedno s radnom grupom za izradu zakona o pravima demobilizianih branitelja, održao sastanak s maloljetnim braniteljima Armije Republike Bosne i Hercegovine (RBiH) i HVO-a, a jedna od tema razgovora bile su izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji.

Nakon zahtjeva koje su predočili predstavnici maloljetnih branitelja te pojašnjenja Bukvarevića o mogućnostima rješavanja određenog broja, konstatirano je da je uspostavljena konkretna i transparentna komunikacija između ministarstva, radne grupe za izradu radnog materijala Zakona i maloljetnih branitelja obje komponente.

Također, usuglašeno je da se u član 2. Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, doda formulacija “dobrovoljac – maloljetni pripadnik Armije RBiH, HVO-a i MUP-a”, kao jedna od kategorija demobiliziranih branitelja, čime je pronađena pravna formulacija za maloljetne pripadnike Armije RBiH, HVO-a i MUP-a.

Dogovoreno je da predstavnici braniteljskih organizacija koji predstavljaju maloljetne branitelje, dostave usuglašene prijedloge izmjena i dopuna na radni materijal Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, kao i imena službenih predstavnika koji će ih predstavljati u daljnjim sastancima s radnom grupom.

Osim toga, radna grupa je zadužena da, nakon dostavljanja prijedloga izmjena i dopuna radnog materijala Zakona o pravima demoliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, organizira radni sastanak s predstavnicima maloljetnih branitelja, kako bi nastavili s radom na spomenutom zakonu.

Predstavnici maloljetnih branitelja dali su punu podršku aktivnostima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida poduzetih na pripremi za donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, u kojem očekuju da će biti priznati kao kategorija maloljetnih branitelja, priopćeno je iz Kabineta federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida obrambeno oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića.

SirokiBrijeg.info