Rudnici boksita iz Posušja i Širokog Brijega dogovorili isporuku 90.000 tona boksita za zvorničku tvornicu

Predstavnici firme “Alumina” iz Zvornika i rudnika boksita iz Posušja i Širokog Brijega dogovorili su poslovnu suradnju, prema kojoj bi ova dva rudnika u tijekom ove godine trebali da isporuče oko 90.000 tona rude boksita za potrebe rada zvorničke tvornice.

Predsjednik Upravnog odbora “Alumine” Mile Matić smatra da je veoma važna suradnja sa ovim rudnicima, jer se “na ovaj način osiguravaju potrebne količine rude za redovno odvijanje procesa rada u `Alumini”, priopćila je Služba odnosa s javnošću kompanije “Alumina”.

Prema postignutom dogovoru, rudnik iz Posušja treba da isporuči 50.000 tona, a rudnik iz Širokog Brijega 40.000 tona rude boksit u ovoj godini.

“Sa firmom “Alumina” imamo veoma uspešnu poslovnu saradnju. To je naš strateški partner kojem isporučujemo rudu već duži niz godina”, rekao je direktor Rudnika boksita iz Širokog Brijega Drago Galić.

On je sa direktorom Rudnika boksita iz Posušja Petrom Petricom, razgovarao sa rukovodstvom “Alumine”.

Na sastanku je između ostaloga rečeno kako je boksitna ruda na lokalitetima ova dva rudnika izuzetne kvalitete, te da na području zapadne Hercegovine postoje znatne rezerve rude koja, uz ulaganje i modernizaciju opreme, osiguravaju dugogodišnju eksploataciju i rad rudnika u Posušju i Širokom Brijegu.

SirokiBrijeg.info