ŠIROKI BRIJEG – Mjesecima smo ukazivali na probleme s kojima se susreću građani Širokog Brijega u svom Domu zdravlja, ali izgleda kako su neki napokon počeli “otvarati oči” i shvaćati kako nije to problem pojedinaca nego sviju nas.

Upornost iznošenja istine je urodila plodom, a to je tek početak onoga što slijedi.

Ravnatelj Doma zdravlja u Širokom Brijegu Mirko Kordić i dalje šuti, ne želeći priznati probleme s kojima se ova ustanova susreće, od plaćanja koje ne izvršavaju državne institucije prema njima, a koje se mjere u milijunskim iznosima, a dok Dom zdravlja duguje određene svote novca dobavljačima materijala i lijekova, ali to nije problem građana Širokog Brijega koji redovito svaki mjesec od svojih plaća izdvajaju određenu svotu novca za zdravstvene usluge, kako bi ispaštali zbog njihove nestručnosti i kriminala.

domzdravljašb562016 2

No dobro, oglasit će se vjerujemo uskoro kada krenemo iznositi podatke o obiteljskim zaposlenjima i raspuštanju pojedinih doktora kako bi se porasporedili prijatelji i prijateljice!

Naime, kako smo već na početku kazali i zbog pritiska javnosti, održana je 2. sjednica Zdravstvenog vijeće Grada Širokog Brijega, na kojoj se raspravljalo o problemima koje smo iznosili i gdje su usvojeni neki od zaključaka, kao i pronađene brojne nepravilnosti oko rada Doma zdravlja u Širokom Brijegu:

1. Laboratorijski nalazi koji se izdaju na uputnicu za SKB Mostar ne potpadaju pod primarnu zdravstvenu zaštitu koju pružaju javne zdravstvene ustanove za primarnu zdravstvenu zaštitu, što se odnosi i na Javnu zdravstvenu ustanovu /JZU/ Dom zdravlja Široki Brijeg. JZU Dom zdravlja Široki Brijeg ima pravo naplatiti usluge koje samostalno pruža, a to pravo je utemeljeno na internim aktima, koji zbog interesa i informiranja javnosti trebaju biti javno objavljeni. JZU Dom zdravlja Široki Brijeg je obvezna upoznati pacijente s plaćanjem dodatne laboratorijske usluge i prijevoza spomenutih nalaza u SKB Mostar, a pri naplati iznosa participacije izdati valjano popunjen i ovjeren primitak.

2. Stomatološka služba JZU Dom zdravlja Široki Brijeg protuzakonito naplaćuje usluge zubozdravstvene zaštite, a što je u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Naime, zubozdravstvena zaštita potpada pod primarnu zdravstvenu zaštitu koja je besplatna. Nakon uvida u činjenice, Zdravstveno vijeće Grada Širokog Brijega zaključilo je da Stomatološka služba JZU Dom zdravlja Široki Brijeg ne bi mogla funkcionirati i pružati usluge zubozdravstvene zaštite bez participacije. Držimo kako zakonodavac nije osigurao minimalna financijska sredstva za ispunjavanje prava pacijenata koje je propisao.

domzdravljašb562016 1

3. Hitna Medicinska Pomoć JZU Dom zdravlja Široki Brijeg treba uvesti snimanje telefonskih poziva za hitne intervencije, koji bi se mogli koristiti u slučaju spora i za kažnjavanje nesavjesnih građana koji zloupotrebljavaju usluge HMP.

4. Rješavajući po pritužbama pacijenata s dijagnozom „Diabetes Mellitus tip 1“, ovisnih o intenziviranoj inzulinskoj terapiji, Zdravstveno vijeće Grada Širokoga Brijega predlaže liječnicima obiteljske medicine da budu fleksibilniji pri izdavanju recepata inzulinske terapije za pacijente s navedenom dijagnozom, iz razloga što ne postoji redovita, fiksna terapija, već je ona promjenjiva (ovisna o potrebi), što ne mora strogo odgovarati nalazu, mišljenju i ocjeni nadležnog liječničkog povjerenstva.

Zdravstveno vijeće Grada Širokog Brijega, rješavajući po pritužbama pacijenata, donijelo je više preporuka, koje će dostaviti JZU Dom zdravlja Široki Brijeg, kao i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke. Također, Vijeće napominje kako je potrebno podizati razinu informiranosti pacijenata o njihovim pravima, ali i obvezama, koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih akata.

Zdravstveno vijeće Grada Širokog Brijega će nastaviti aktivno pratiti zakonsku provedbu zdravstvene zaštite, kao i pojedinačne slučajeve povrede prava pacijenata na području Grada Širokog Brijega.

U priopćenju Zdravstvenog vijeća koje potpisuje predsjednik Josip Zelenika pozivaju se građani Širokog Brijega, da putem javno dostupnih kontakata, Zdravstvenom vijeću upute sve informacije koje imaju o mogućim povredama prava pacijenata u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

E-mail na koji možete slati svoje upite: zdravstvenovijece.sirokibrijeg@gmail.com

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info