Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.

Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.

Za realizaciju ove inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde.

Oni će, za jednu od sljedećih sjednica, pripremiti konkretne mjere za operacionalizaciju ove inicijative.

Vlada je pozvala i vlade županija, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.

Na ovaj način, Vlada Federacije BiH odgovorila je na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktualnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcioniranja javnog sektora uopće, naveli su iz Vlade.

VIDEO RAZOTKRIVANJE: “Nikad nije kasno” da za 17 dana dobiješ diplomu srednje medicinske škole!

SirokiBrijeg.info