Privremeni rezultati Natječaja za dodjelu studentskih stipendija općine Posušje

POSUŠJE – Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2015/16 godinu.

BODOVNA LISTA svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2015/16 godinu.

Red. broj (ime oca) bodovi ukupno:

1. Tatjana (Ferdo) Penavan Izravno
2. Ana Marija (Ivan) Milićević 185
3. Ivan (Veljko) Bago 180
4. Ivana – Marija (Ivan) Polić 130
5. Lolita (Ante) Penava 110
6. Martina (Mario) Kovač 110
7. Marija (Ljubo) Bešlić 100
8. Antonela (Ante) Galić 100
9. Antea (Tihomir) Mustapić 95
10. Antonija (Vinko) Bogut 95
11. Anita (Zoran) Galić 90
12. Ana (Nediljko) Galić 85
13. Lucija (Miroslav) Srebrović 85
14. Marija (Ljubomir) Vučur 85
15. Kata (Tihomir) Oreč 80
16. Ivana (Živko) Karamatić 80
17. Jelena (Ante) Đerek 80
18. Zvonimir (Ivan) Jukić 80
19. Katarina (Zoran) Begić 80
20. Anđela (Milan) Bešlić 75
21. Petar (Milan) Milićević 70
22. Danijela (Blago) Mihalj 70
23. Josipa (Dobroslav) Lončar 70
24. Vlado (Miroslav) Širić 70
25. Marko (Dominik) Ćuk 70
26. Ivana (Dragan) Stipić 70
27. Frano (Robert) Oreč 70
28. Ante (Nediljko) Tolušić 65
29. Josip (Slobodan) Jukić 65
30. Antonija (Tomislav) Senjak 65
31. Kristina (Zdravko) Čamber 60
32. Ivona (Ivan) Begić 60
33. Hrvoje (Ante) Čuić 55
34. Zvonimir (Ante) Šego 55
35. Josip (Ivan) Filipović 50
36. Marin (Slobodan) Zlopaša 50
37. Marina (Željko) Zlopaša 50
38. Tomislav (Ljubo) Biško 45
39. Slavica (Ivan) Koštro 45
40. Ivona (Milan) Galić 45
41. Anamarija (Miroslav) Kovač 40
42. Anđela (Vlado) Jurišić 40
43. Marija (Stanislav) Lebo 40
44. Danijela (Zoran) Kukić 40
45. Josipa (Jozo) Penava 35
46. Marko (Ljube) Jukić 35
47. Ana – Marija (Ivica) Tomić 30

Povjerenstvu je dostavljeno 49 prijava na Natječaj, sve su pravovremene.

Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da sljedeći kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju sukladno raspisanom natječaju i to:

1. Zvonimir (Marinka) Bogut, nije ovjerena izjava da ne prima drugu stipendiju.

2. Karlo (Ante) Marić, nije dostavljena izjava da ne prima drugu stipendiju.

Nadalje, kandidat pod rednim brojem 1. sukladno članku 3. točka 9. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka), kao student bez oba roditelja stekao je pravo na stipendiju izravno bez bodovanja.

Budući da je Javni natječaj raspisan za dodjelu 37 studentskih stipendija za 2015/16 godinu, Povjerenstvo predlaže da se iste dodjele kandidatima od rednog broja 1. do rednog broja 37.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po Natječaju općine Posušje, a u međuvremenu su dobili stipendije od drugih institucija, dužni su dostaviti izjavu da se odriču stipendije Općine Posušje ili potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji.

Student – Kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 (osam) dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba. Prigovor poslati na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje.

Konačna lista studenata koji su dobili stipendije općine Posušje objavit će se nakon isteka roka za prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Posušje.

Povjerenstvo:

1. Branka Pišković, predsjednik
2. Zdenka Jažo, član
3. Ivanka Arapović Galić, član

Općina Posušje