Priopćenje sa 65. sjednice Vlade ŽZH

U četvrtak 3. rujna 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 65. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Usvojeno je Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Također, Vlada je donijela Rješenje o privremenom vršenju dužnosti poslova ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH