FOTO: Mili Marušić

Šesta, redovna sjednica Skupštine Županije Zapdanohercegovačke održala se 30. Travnja 2019. u Širokom Brijegu. Nakon iskazane dobrodošlice zamjenici predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivani Barišić koja prvi put obnaša tu funkciju i kao takva nazoči sjednici, krenulo se s radom po ustaljenom redoslijedu. Jednoglasno je usvojen Dnevni red, a zatim i Zapisnik s prethodne, pete sjednice. Nekoliko zastupnika je iskazalo zadovoljstvo novom internetskom stranicom Skupštine ŽZH koja od nedavno javnosti pruža bolji uvid u djelovanje ove institucije, daje relevantne informacije i omogućava uspješniju komunikaciju kako sa zastupnicima tako i sa svim zainteresiranim pojedincima, a također su inicirali i snižavanje stope poreza na promet nekretninama s dosadašnjih 5% na 0,1% pri kupnji prve nekretnine misleći na mlade obitelji.

Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno. Nakon što je ministar gospodarstva Dario Sesar pojasnio kako na Federalnoj razini ne postoji Zakon o turizmu i kako nije na trajnoj osnovi dogovorena podjela nadležnosti između Federacije i Županija, upoznao je nazočne kako je u tijeku izrada Plana razvoja turizma za razdoblje 2019.-2026. te naglasio napredak u tom segmentu. Zastupnici su jednoglasno usvojili Nacrt Zakona o turizmu i Zaključkom zadužili resorno Ministarstvo gospodarstva da provede javnu raspravu.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2020.- 2040. obrazložio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH Miroslav Ramljak. On je istaknuo kako se ova Odluka temelji na jedinstvenoj metodologiji izrade prostornog plana općina i gradova, odnosno njegovoj valorizaciji nakon što je prvi donesen 2013. godine. Njime se želi regulirati problematika korištenja prostora Županije Zapadnohercegovačke kao jedinstvenog i neobnovljivog resursa. Uz bespravnu gradnju, postoji još niz problema koji će posebnim Zakonom (legalizacija bespravno sagrađenih objekata) morati reducirati zlouporabu prostora i javnih dobara Županije Zapadnohercegovačke. Ova točka Dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o usvajanju Revidiranog Akcijskog plana 2018.-2020. za provedbu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014.-2020. koja je usvojena jednoglasno, zastupnicima je obrazložio ravnatelj Ureda za europske integracije Ivan Jurilj. U svom obraćanju, Jurilj je podsjetio nazočne kako se radi o dokumentu koji je sadržajno isti kao i onaj kojeg Skupština usvojila prošle godine, a revidiran je samo u novim projektima (riječ je o osam projekata) koje su razvojne institucije identificirale.

Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir u Skupštini ŽZH o kojoj je javnost već prethodno bila informirana je usvojen jednoglasno. Županija Zapadnohercegovačka je prva u Federaciji implementirala ovu Platformu što su zastupnici okarakterizirali kao izrazito pozitivnu i poticajnu činjenicu koja govori o tome kako stanovnici ŽZH žele sudjelovati u izgradnji mira i tolerancije za bolju budućnost BiH.