Održana je 35. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke u petak 28. rujna 2018. godine, s početkom rada u 11 sati.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine ŽZH Ante Mišetić, a predloženi i naknadno, na inicijativu predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Ivana Leke, izmijenjeni Dnevni red sadržavao je 11 točaka s posebnim naglaskom na:

Prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, (po hitnom postupku); Klub zastupnika HDZ-a BiH ulaže četiri amandmana na ovaj Prijedlog Zakona koje vlada usvaja.

Nacrt Zakona o ljekarničkoj djelatnosti je usvojen s tri glasa suzdržana (Deni Ćorić, Tomislav Topić i Mirela Čuvalo).

Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, (po hitnom postupku), detaljno je obrazložio dopredsjednik Vlade ŽZH i ministar financija Toni Kraljević, a Prijedlog su zastupnici usvojili jednoglasno.

Nacrt Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj kao šesta točka Dnevnog reda usvojen je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o imenovanju županijskog pravobranitelja Županije Zapadnohercegovačke usvojen je uz tri glasa suzdržana (Deni Ćorić, Tomislav Topić i Mirela Čuvalo).

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Austria AG za Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava Općine Posušje (po skraćenom postupku) kao osma točka Dnevnog reda 35. redovne sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju lovišta na području Županije Zapadnohercegovačke usvojen je jednoglasno.

Prijedlog Odluke o nabavi- kupovini nekretnine u Ljubuškom označene kao k.č. 1375/1 k.o. Ljubuški usvojen je jednoglasno i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma Zdravlja Ljubuški usvojen je uz dva glasa suzdržana (Mirela Čuvalo i Tomislav Topić).

Skupština ŽZH