Priopćenje za javnost sa 68. sjednice Vlade ŽZH

U srijedu 13.4, u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 68. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu i Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2016. godinu te Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2017. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2017. godinu;

Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluku o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Plana i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja;

Odluku o donošenju Programa zapošljavanja i sufinanciranja vježbenika kao i postupak izbora i prijema vježbenika u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke.

Ranijom odlukom Vlada je proglasila 14. travanj (Veliki petak) neradnim danom na prostoru ŽZH-a.

SirokiBrijeg.info