U četvrtak 14. travnja 2016. godine u Širokom Brijegu je održana 37. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjim školama, kao i Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama te ih uputila u daljnju skupštinsku proceduru i predložila održavanje javne rasprave po istom. Vlada je donijela Odluku o donošenju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli na korištenje imovine u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke Odsjeku upravnih poslova Široki Brijeg Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na sjednici, Vlada ja primila na znanje Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine;

Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Plan i program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Plan i program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Županijskog Zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Program rada Agencije za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu;

Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu.

Vlada ŽZH