Pred izbore počelo novo razdoblje plodotvorne suradnje između mladih i grada Širokog Brijega

ŠIROKI BRIJEG – Devet predstavnika novog vodstva Vijeća mladih Grada Širokog Brijega se sastalo s predstavnicima grada, te su konstruktivno razgovarali o planovima vezanim za pitanja mladih.

Na sastanku su bili zastupljeni: Vijeće mladih grada Širokog Brijega, Gimnazija fDM, Frama, Lokalni tim ASuBiH-a za Široki Brijeg, Odred izviđača Široki Brijeg, Udruga EKO-ZH, Demokratska inicijativa mladih, Udruga Vrisak i Mladež HDZ-a.

Ispred Grada na sastanku su nazočili gradonačelnik Miro Kraljević, predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić, službenica za mlade Monika Buhač Glavaš, te savjetnik gradonačelnika dr. Drago Martinović.

mlsb02032016 1

Opća atmosfera sastanka bila je pozitivna i produktivna, a osim općeg govora o želji za suradnjom obje strane su predlagale konkretne mjere, projekte i aktivnosti.

Dalo se zamijetiti da je počelo novo razdoblje plodotvorne suradnje između mladih i grada.

Između ostalih na temu je došla i Strategija za mlade, uređenje Gimnazije, planovi za Duhansku stanicu, osiguravanje prostora za rad udruga mladih, ali i neke konkretnije aktivnosti o kojima će govora biti na proljeće. Razgovor i suradnja postoje, sada je na mladima i Gradu da ih održe i nastave s aktivnim radom.

Grad Široki Brijeg