Prava policajaca izjednačena s drugim zaposlenicima, ali sve ovisi o proceduri usvajanja u entitetskom Parlamentu

Na policijske službenike Federacije BiH uskoro bi se trebao primjenjivati novi zakon koji regulira njihove plaće i naknade. Kada će to konkretno biti, ovisi o proceduri usvajanja u entitetskom Parlamentu, ali nema dvojbe oko toga da postojanje određenih pravnih rješenja otežava primjenu postojećeg zakona, piše Večernji list BiH.

Reguliranje prava

Novi zakon usklađen je s drugim zakonskim propisima, uključujući novi Zakon o radu i Zakon o izvršenju proračuna FBiH. Budući da je došlo i do promjene u utvrđivanju osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike u tijelima vlasti Federacije, te je promjene potrebno uskladiti i za policijske službenike. Ipak, određeni zahtjevi sindikata nisu prihvaćeni pa će vjerojatno biti i različitih reakcija na sam zakon.

Kako je predloženo, pri određivanju iznosa plaće i naknada za policijske službenike poštivat će se načelo transparentnosti, što treba osigurati objava javnog natječaja ili oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta policijskog službenika te obvezno objavljivati podatak o pripadajućoj osnovnoj neto plaći za oglašena radna mjesta.

Osnovna plaća utvrđuje se množenjem osnovice za plaću i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku punu godinu radnog staža policijskog službenika, a najviše do 20%. Propisano je da osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku. Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati tjedno, što je općenito propisano radno vrijeme i za ostale djelatnosti obuhvaćene novim Zakonom o radu.

Policijska služba je specifična pa su i neka zakonska rješenja koja reguliraju naknade policijskih službenika drugačija nego kod ostalih zaposlenika. Međutim, neka prava su jednaka kao i kod ostalih. Tako policijski službenik koji je premješten na drugo radno mjesto, koje je 60 kilometara ili više udaljeno od njegova trenutačnog radnog mjesta, ima pravo, uz plaću i naknadu za odvojeni život od obitelji, i na naknadu za troškove smještaja u mjestu rada u iznosu i na način koji Vlada Federacije utvrdi za državne službenike i namještenike.

Financijska potpora

Policijski službenik koji u obavljanju ili u povodu obavljanja službe ili zadatka izgubi život, bit će pokopan o trošku Uprave policije odnosno Federalnog ministarstva u mjestu koje odredi njegova obitelj.

Obitelji, koju je poginuli policijski službenik uzdržavao, pripada jednokratna financijska potpora u iznosu posljednje neto plaće koju je ostvario uvećane šest puta. U slučaju prirodne smrti policijskog službenika na radnom mjestu i izvan radnog mjesta te smrti člana uže obitelji, obitelji ili policijskom službeniku bit će isplaćena jednokratna novčana potpora u iznosu od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Ravnatelju policije i njegovu zamjeniku, čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta rada, pripada pravo na smještaj i odvojeni život od obitelji u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Dragan Jurić / Vecernji.ba