Nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine neustavnim proglasio odredbe Zakona o mirovinsko i invalidskom osiguranju kojima je onemogućeno umirovljenicima da primaju mirovinu i rade, u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, portal Faktor.ba upitao je koji umirovljenici će moći raditi i primati mirovinu. Tomislav Kvesić, samostalni stručni suradnik u Službi za informiranje Zavoda PIO, kaže da će postojati jasna pravila ko može raditi nakon umirovljenja, a da mu se pri tome ne obustavlja isplata mirovine.

-U toku su pripreme izmjena Zakona o PIO-u, a u okviru kojih će se mijenjati i član 116, a to znači da samo oni koji navrše 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, mogu raditi i primati mirovine. Tako je bilo i po starom zakonu. Ostali neće moći. Dakle, tko stekne uvjete za starosnu mirovinu, moći će poslije umirovljenja, ukoliko to želi, raditi. Sada, ukoliko umirovljenik želi raditi, on gubi pravo na mirovinu za period angažiranja na nekom poslu. I tako će biti dok se ne usvoje izmjene Zakona o PIO-u – pojašnjava Kvesić.

Dodaje kako ne bi imalo smisla da određene kategorije umirovljenika mogu raditi.

-Pri tome mislim, recimo, na one koji odu u invalidsku mirovinu. Da bi neko otišao u takvu mirovinu, mora biti proglašen nesposobnim za rad. I zamislite da takva osoba nakon umirovljenja radi? To bi pokazalo apsurd cijele priče. Također, neće moći raditi i primati mirovinu onaj koji se umirovi sa mirovinskim stažom – pojašnjava Kvesić.

Upitali su koja je razlika između mirovinskog i staža osiguranja?

-Mirovinski staž je onaj u koji je uključen i posebni staž, a staž osiguranja je samo period za koji su uredno plaćeni doprinosi, odnosno, radni odnos. U mirovinski staž je uključen i vojni staž, ili posebni, kako se stručno zove. Što se tiče beneficiranog radnog staža, ukoliko netko ima 40 godina staža, i manje godina života, takve osobe mogu primati mirovinu i raditi. Imate i ljudi koji su sa 18 godina počeli raditi i kada napune 40 godina staža osiguranja, a pri tome imaju manje od 65 godina života, mogu primati mirovinu i nastaviti negdje raditi – govori Kvesić.

Kaže da kod ove teme na društvenim mrežama zna biti dosta negativnih komenatara, a prema njegovom mišljenju ne bi trebalo.

-Imate određena zanimanja koja su deficitarna sa kadrom. Bilo je situacija da su se na određenim projektima trebali angažirati restauratori, konzervatori, a takvih je najviše recimo bilo u mirovini. I ljudi nisu htjeli da rade jer bi izgubili pravo na mirovinu za period rada na projektu. Ima komentara na društvenim mrežama kao: “Nema ni omladina posla, a sada ovi hoće da rade”. Nije to odredba da ljudi moraju raditi poslije 65, već da mogu ako hoće, ako negdje trebaju – kazao je Kvesić.

Faktor.ba