POZIV NA USMENU RASPRAVU: “Feal” traži izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Širokom Brijegu

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, rješavajući po zahtjevu gospodarskog društva „Feal“ d.o.o. Široki Brijeg u ponovljenom postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Širokom Brijegu, nakon rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH broj: UPII 06-02-23-9/17 od 28.11.2017.godine, temeljem članka 69. stavak 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) vrši:

POZIV NA USMENU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 10.1.2018.godine (srijeda) u 9;00 sati, dođu u prostorije Grada Širokog Brijega, prizemlje, Centar za dozvole radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na parceli označenoj kao k.č. 1753 k.o. Trn po novoj izmjeri, što odgovara parcelama označenim kao k.č. 3337/3, 3337/4, 3337/5 i 3337/6 sve k.o. Mokro po staroj izmjeri, po zahtjevu gospodarskog društva „Feal“ d.o.o. Široki Brijeg.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnog predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8,00 do 9,30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Dostaviti:

Oglasna ploča Grada Širokog Brijega,
Službene stranice Grada Širokoga Brijega,
Arhiva.

STRUČNI SAVJETNIK
Ivan Crnjac dipl.iur.