Povećan limit prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina narudžbi preko interneta

Vijeće ministara BiH je nedavno usvojilo Odluku o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO BiH) su za Klix.ba kazali da će primjena ove odluke početi u prvoj polovini ožujka.

“Odluka se trenutno sprema u svim jezičnim verzijama, nakon toga te jezične verzije idu na potpis u Vijeće ministara i nakon toga prema Službenom listu BiH. Primjena ove odluke počinje osmog dana od dana objave u Služenom listu BiH i očekujemo da bi primjena mogla početi u prvoj polovici ožujka 2018. godine”, pojasnio je Ratko Kovačević iz UNO BiH.

Prema podacima UNO u 2017. godini, kroz tri carinska referata, koji se nalaze kod pošta u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, građanima BiH je ukupno pristiglo 7.138 paketa koji su obrađeni putem poštansko-carinske deklaracije. Također, ovi carinski referati su obradili i 3.211 jedinstvenih carinskih isprava (JCI-a ).

Ukupno obračunate i naplaćene uvozne dažbine po osnovu carinjenja pošiljki koje su putem pošte pristigle u BiH u 2017. godini iznose 1.430.906,21 KM.

“U svakom slučaju očekujemo da će povećanje iznosa za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina utjecati na porast broja narudžbi iz BiH preko interneta”, kazao je Kovačević.

U skladu s odlukom došlo je do određenih izmjena kada je riječ o visini iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina. Kada osoba ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način, trenutno ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unosi u svom osobnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti 200 KM.

Stupanjem na snagu i početkom primjene nove odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 600 KM.

Prema trenutnim propisima, kada građani BiH dobivaju pakete iz inozemstva, oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina vrši se na pakete zanemarive vrijednosti, do iznosa od 50 KM.

Stupanjem na snagu i početkom primjene nove odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 KM, ukoliko fizička osoba naručuje robu iz inozemstva i plaća je prilikom narudžbe. S druge strane, oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti od 90 KM ukoliko ih fizičke osobe iz BiH dobivaju od fizičkih osoba iz inozemstva bez bilo kakvog plaćanja.

Kada se radi o spomenutoj robi, mora biti vidljivo da je ta roba namijenjena za vlastitet potrebe. Ne smije se raditi o količinama koje bi dale naslutiti da je ta roba namijenjena za daljnju prodaju u BiH.

U tom smislu prilikom pregleda pošiljki posebno će se voditi računa o vrsti i količini robe u paketima kako bi oslobađanje bilo ostvareno zaista samo za one pošiljke gdje je jasno vidljivo da se radi o robi namijenjenoj za vlastite potrebe. Sasvim je jasno da će u provjerama biti evidentirane i osobe koje konstatno naručuju određenu robu te će biti izvršene dodatne provjere takvih osoba, pojašnjeno je iz UNO.

Klix.ba