Danas je u zgradi Gradske uprave potpisan ugovor koji se odnosi na radove na Tvrđavi hercega Stjepana u Ljubuškom koji će obuhvatiti konzervaciju i restauraciju dva bedema. Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Ljubuškog Vedran Markotić i Ekrem Maksumić direktor licencirane firme DZG „Građevinar Fajić „ Mostar.

Radovima su prethodila arheološka istraživanja koja su provedena od strane Studija arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Ovom prvom kampanjom arheoloških istraživanja otkriveni su dosad posve nepoznati objekti i zidovi unutar prostora tzv. južnoga obora Grada, što već sada znatno mijenja naše spoznaje o organizaciji prostora unutar Staroga grada. Slijedi obrada terenske dokumentacije i otkrivenih nalaza i struktura.

„Danas smo potpisali ugovor s DZG „Građevinar Fajić „ Mostar koja je na natječaju dobila projekta obnove na našoj tvrđavi hercega Stjepana koji će obuhvatiti konzervaciju i restauraciju dva bedema.. Ukupna vrijednost ugovora je 139.200,00 KM, a taj ugovor je financiran iz projekta „FORT-NET“ kojeg financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 470.079,65 EUR. Krenuli smo u izradu projektne dokumentacije kao Grad Ljubuški i Razvojna agencija HERAG,a JP Parkovi su sudjelovali u tome prvo izradom idejnog projekta, a kasnije glavnog projekta obnove tvrđave hercega Stjepana koja je jedan od simbola Ljubuškog. Tvrđava herceg Stjepana je u lošem stanju zbog potresa i propadanja tako da mi ovim projektom želimo vratiti sjaj tom djelu Ljubuškog. Planiramo uz Kravicu i Koćušu , Muzej na Humcu, Rimski vojni logor Bigeste, rijeku Trebižat i sve ono što Ljubuški nudi da nam ova Tvrđava postane nezaobilazni dio turističke ponude“, kazao je gradonačelnik Markotić te izrazio uvjerenje da će u roku od 3 mjeseca obnoviti bedemi.

Nositelj projekta je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

„Firma smo koja ima licencu da radi na nacionalnim spomenicima. Kada vidim ovu ekipu ovdje okupljenu, ja sam siguran da će to sve biti uspješno odrađeno i da ćemo ovaj posao završiti kvalitetno i dobro u skladu s ugovorom kojeg je rok 90 dana“, kazao je Ekrem Maksumić iz Mostara koji je inače Ljubušak i cijeli život gleda u Kulu pa mu je ovo dodatni motiv da uradi posao još bolje nego što je zamišljeno.

Projekt Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori „FORT-NET“ će doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ana Bubalo / LjPortal.com