Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na čelu s dekanom prof. dr. sc. Mariom Vasiljem potpisao je sporazum o međusobnoj suradnji s Domom zdravlja Ljubuški, kojeg zastupa ravnatelj dr. Srećko Matić.

Dekan FPMOZ-a prof. dr. sc. Mario Vasilj je naglasio da je sporazum prvenstveno potpisan zbog studenata Studija edukacijske rehabilitacije.

„Studenti će se sada imati priliku educirati i u praktičnom dijelu. Na ovaj način se povezujemo s društvenom sredinom i zajednicom gdje fakultet živi i radi jer mi uistinu želimo biti dio društvene sredine na najbolji mogući način“, rekao je dekan Vasilj.

psdz28042016 2

Ravnatelj Doma zdravlja Ljubuški dr. Srećko Matić je istaknuo da je jedan od ciljeva sporazuma edukacija kadra i poboljšanje usluga korisnicima.

Stručna praksa će se izvoditi u Domu zdravlja i u specijaliziranim centrima koji su pri toj ustanovi.

Studenti će kroz stručnu praksu raditi s djecom s poteškoćama u razvoju u različitim dobnim skupinama te se tako bolje pripremiti za tržište rada.

Treci.ba