Postavlja se 47 novih turističkih putokaza u Hercegovini od toga 20 u ZHŽ-u

Tri hercegovačke općine i dva grada ovih dana dobivaju turističke putokaze i informativne ploče koje bi trebale doprinijeti turističkom razvoju ovog dijela BiH, piše Večernji list BiH.

Putokazi i ploče će biti postavljene na lokacijama u Posušju, Širokom Brijegu, Ljubuškom, Mostaru i Stocu.

Realizacija projekta

Riječ je o realizaciji dijela projekta “Tematske rute srednjovjekovne Hercegove zemlje – tema srednji vijek”, koji financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 eura. Nositelji su Javna ustanova Razvojna agencija ZHŽ – HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora), a ostali partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH) i Turistička zajednica ZHŽ-a (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa “Radimlja” (BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (Crna Gora). Prema riječima Ivana Jelčića, ravnatelja JU HERAG ZHŽ-a, u projektnu aktivnost postavljanja odgovarajućih turističkih putokaza i informativnih ploča uključeno je šest arheoloških lokacija, nekropola Dugo Polje (Blidinje – Posušje), Kočerinska ploča (Kočerin – Široki Brijeg), Tvrđava Herceg Stjepana (Ljubuški), nekropola stećaka Dilić (Bijača – Ljubuški), Stjepangrad (Blagaj – Mostar), nekropola stećaka Radimlja i Boljuni (obje lokacije u Stocu).

Ukupan broj turističkih putokaza koji se sastoje od bilingualnog naziva, oznake smjera i udaljenosti je 47, od čega 20 u Zapadnohercegovačkoj i 27 u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. “Već sada možemo zaključiti kako je ovaj projekt nedvojbeno jedan od prvih koji koristi temu srednjeg vijeka u suvremenom pristupu turističkom tržištu.

Ipak, kako bi kulturno-povijesni potencijal koji ovo područje nesumnjivo ima, bio turistički, parcijalno ili potpuno valoriziran, moraju se osigurati neki od temeljnih uvjeta. Obilaskom lokacija koje čine dio ovog projekta, primjećen je nedostatak turističke signalizacije koja nas usmjerava prema kulturnim dobrima, kao i nedostatak bilo kakvog oblika turističkog informiranja ili opisa mikrolokacija”, kaže Jelčić. Osim turističkih putokaza, izrađeno je pet informativnih ploča koje su dizajnirane sukladno potrebama projekta, na način da temeljna podloga, pored općih podataka, predstavlja kartu Humske zemlje s ubiciranim najznačajnijim gradovima.

Info-ploče

Ostali podaci, poput opisa i fotodokumentacije, mijenjaju se u ovisnosti o pojedinim mikrolokacijama. Turističke info-ploče planirane su za instalaciju na lokacijama: nekropola Dugo polje (Blidinje – Posušje), Podbila (Posušje), tvrđava Herceg Stjepana (Ljubuški), Stjepangrad (Blagaj – Mostar) i Stari grad Vidoški (Stolac). “Statistički, izradom i montažom turističkih putokaza, uvjerenja smo da će broj posjetitelja na do sada nedovoljno ili gotovo nikako turistički označena nalazišta biti značajno uvećan, čime je dodatno omogućena valorizacija, kao i revitalizacija zapuštenih lokacija”, zaključio je Jelčić.

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba