Polaganje vijenaca za pobijene franjevce – Široki Brijeg 05.02.2015.