VIDEO: Kriminal u Gradskoj upravi se nastavlja

Nakon poraznog financijskog revizorskog izvješća o radu Grada Širokog Brijega, gdje je između ostalog utvrđeno da je gradonačelnik Kraljević po osobnom nahođenju bez ikakvih kriterija, javnog poziva i valjane dokumentacije u 2019. godini podijelio gotovo milijun maraka, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnica Antonija Banožić je zatražila da se u dnevni red uvrsti Prijedlog o pristupu izradi Pravilnika o raspodjeli sredstava tekućih transfera. Tim pravilnikom bi se stalo u kraj nezakonitoj raspodjeli novca građana, te bi se novac za tekuće transfere (sport, kultura, udruge, pojedinci…) raspodijelio putem javnog poziva uz prethodno utvrđene kriterije i potrebnu dokumentaciju.

Unatoč poraznom revizorskom izvješću vijećnici su odbili prijedlog o pristupu izradi Pravilnika o raspodjeli tekućih sredstava:

Na glasanju o ovoj točki samo 3 vijećnika su podržali pristup izradi Pravilnika (Antonija Banožić, Josip Pinjuh i Josip Grbešić) dok su ostali vijećnici bili protiv. Time je javnosti dato na znanje da će se i dalje nastaviti sa nezakonitom raspodjelom novca građana.

U nastavku sjednice vijećnica Banožić je gradonačelniku postavila slijedeća pitanja vezana za izvješće o financijskoj reviziji Grada Širokog Brijega:

1.Zašto Grad nije osigurao naplatu prihoda po osnovu komunalne naknade na svoj depozitni račun, niti je uspostavljen nadzor i kontrola nad prikupljenim sredstvima od komunalne naknade sukladno zakonskoj regulativi?

2.Temeljem čega je gradonačelniku dodijeljen funkcionerski dodatak na plaću u iznosu od 600 KM mjesečno, a predsjedniku Gradskog vijeća u iznosu od 300 KM mjesečno?

3.Zašto za građevinske radove na osnovnoj školi u iznosu od 49.140 KM nije provedena procedura javne nabavke? Na koji način je dogovoren posao sa fizičkom osobom, odnosno prema kojim kriterijima je baš ta fizička osoba izabrana za izvršenje građevinskih radova?

4.Zašto se u Gradskoj upravi ne vodi evidencija putnih naloga za službena vozila i kako uopće kontrolirate koriste li se službena vozila u službene ili privatne svrhe?

Na ova škakljiva pitanja gradonačelnik nije odgovorio usmeno i obećao je da će odgovoriti pismeno, dok je u daljnjem obraćanju pokušao ublažiti porazno izvješće revizora govoreći da će oni uvijek naći nedostatke.

Ana Kvesić / SirokiBrijeg.info