Plaču li jeleni? – GOVORI: fra Marinko Šakota, fra Gabrijel Mioč, Dragan Marijanović