OV Grude na 30. sjednici usvojilo Odluku o dodjeli javnog priznanja općine Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 30. sjednicu 14. rujna 2016. godine, posljednju u ovom sazivu. Dnevni red sjednice od 7 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je sa tri nove točke.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na pet građevinskih parcela.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije tri građevinske parcele biti će ponuđene na prodaju zainteresiranim ponuđačima.

Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen Zaključak davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora u prodaji građevinskog zemljišta u K.o. Grude i K.o. Ružići radi oblikovanja vlasničkih parcela.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o dodjeli javnog priznanja općine Grude Počasni građanin općine Grude Katici Zadro, udovici generala Blage Zadre i Robertu Zadri, posthumno, te Nagrada općine Grude: Osnovnoj glazbenoj školi “Grude” Grude, Košarkaškom klubu “Grude” Grude i Gospodarskom društvu “Bilton” d.o.o. Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju u zakup zemljišta na lokalitetu K.o. Borajna JP HT Eronet d.d. Mostar

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području općine Grude.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada smilja.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđenju prava vlasništva u korist Kamila Milasa iz Tihaljine.

Općina Grude