Zbog suzbijanja rada “na crno” i rasta sive ekonomije, Federalna uprava za inspekcijske poslove početkom ovog mjeseca započela je pojačani inspekcijski nadzor koji će trajati sve do kraja prosinca ove godine, piše Večernji list BiH.

“Shodno zaključcima Vlade Federacije BiH, naglasak u provođenju inspekcijskih aktivnosti bit će stavljen na kontrolu rada ‘na crno’ i suzbijanje sive ekonomije. Inspekcijske aktivnosti provode se u suradnji sa županijskim upravama za inspekcijske poslove, preko mješovitih inspekcijskih timova.

U skladu s dosadašnjom praksom, sve županije i općine u FBiH bit će ravnomjerno zastupljene prilikom inspekcijskih kontrola, a prema utvrđenom programu pojačanih inspekcijskih nadzora za razdoblje listopad – prosinac 2016. godine ”, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Znači da će i federalne i županijske inspekcije zajedno, koordinirano, djelovati na prostoru svih deset županija u FBiH, nakon što je polovinom godine došlo do prijepora u tumačenju mjerodavnosti djelovanja županijskih i federalnih inspekcijskih timova. Po važećim zakonskim pravilima, inspektori s razine Federacije BiH u cilju suzbijanja sive ekonomije i rada “na crno” ne mogu provesti inspekcijsku kontrolu u institucijama, tvrtkama, koje su pod jurisdikcijom županija.

Zdenko Jurilj / Vecernji.ba