OPREZ: Novi Zakon o cestovnom prijevozu na području ZHŽ uz nova pravila i velike novčane kazne

Prijevoznici koji sudjeluju u javnom prijevozu na području Zapadnohercegovčke županije morat će poštivati nova pravila. Naime, na Vladi je usvojen novi Zakon o cestovnom prijevozu kojim se uređuje ova oblast na području ZHŽ-a.

Osim toga što je zakonom definirano tko se smije baviti javnim prijevozom, tehnički uvjeti koje vozila moraju ispunjavati, koliko taksi-prijevoznici najviše osoba u istom trenutku mogu voziti u automobilu, obvezno posjedovanje taksimetara… navedene su i kazne za sve pravne i fizičke osobe koje se ne budu pridržavale propisa iz spomenutog zakona.

Najviši iznos kazne za pravne osobe je 3000 konvertibilnih maraka, dok je za fizičke osobe 1500 KM. Za pravnu osobu kazne su predviđene, između ostaloga, ako ne kontrolira poštivaju li zaposlenici propise, pusti u promet vozilo koje ne ispunjava potrebne uvjete, zatim ako vozilo nije osvijetljeno i zagrijano.

Kazna od 1000 do 3000 KM predviđena je:

Ako se ne nalazi ugovor o kooperaciji u vozilu, ne nastavi održavati red vožnje u mirovanju, da na upravljanje vozilo osobi koja ne ispunjava uvjete iz ovog zakona, u vozilu ne nalazi teretni list, na vozilu nema dopunske taksi-oznake, ne primi prtljaga u skladu s odredbama zakona, kao i ako se iznajmljuje vozilo s vozačima koji nisu kod te pravne osobe zaposleni ili ne ispunjavaju uvjete za vozače propisane ovim zakonom.

Fizičke osobe bit će kažnjene novčanom kaznom u visini od 500 do 1500 KM ako:

Vrše prijevoz bez registriranog obrta, uključe vozilo u promet, a da prethodno nije pregledano u skladu s odredbama ovog zakona i ne prilagode brzinu vozila. Zatim, ako ne popune nalog na propisan način, ne omoguće stručno usavršavanje, prazno vozilo ne označe na propisan način, ne sklope ugovor o staničnim uslugama, vrše javni prijevoz tereta suprotno zakonu, u vozilu se ne nalaze potrebni dokumenti. Iste novčane kazne za fizičke osobe predviđene su i u slučaju da fizička osoba ne utvrđuje cijenu prijevoza sukladno odredbama ovog zakona, odbije primiti na prijevoz prtljagu, ne izvrši prijevoz naručen telefonom, zaboravljene stvari u vozilu ne prijavi sukladno zakonu, ne vrati dokumente koji su odlukom Ministarstva oduzeti, pruža rent-a-car usluge, a nije registrirano obavljanje djelatnosti. Isto tako bit će kažnjena ako ne izvrši pravomoćnu odluku koju je na osnovi ovog zakona donio inspektor ili ne izvrši odluku na koju žalba nema suspenzivno djelovanje.

“Za navedene prekršaje, osim novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti za koju je izrečena kazna u trajanju od tri mjeseca do jedne godine i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja”, stoji u Zakonu.

Kazne su predviđene i za vozače i putnike, i to u visini od 50 do 100 maraka. Tako će vozač biti kažnjen ako odbije pristupiti stručnoj edukaciji, ako upravlja neoznačenim autobusom, kao i ako ne izda račun putniku. S druge strane, kazne za putnike će uslijediti ako putnik ometa vozača taksi-vozila, kao i ako u vozilu nema voznu kartu ili je odbije pokazati na zahtjev kontrolora.

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba