U općini Ljubuški otvoren Društveni centar

LJUBUŠKI – U općini Ljubuški otvoren je Društveni centar, do sada 19. društveni centar od planiranih 24 u BiH, a u sklopu projekta”Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH”. Ovaj projekt je zajednički projekt Vlade Švicarske i Vlade Švedske koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova. Ukupna vrijednost projekta je 14,5 miliona KM.

„U našem projektu se pridaje izuzetna pažnja aktivizmu građana, za koji smatramo da predstavlja važan dio procesa revitalizacije mjesnih zajednica u BiH. U tom smislu su, kao projektna inicijativa, u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, formirani Društveni centri koji svojim modernim sadržajima omogućuju mnoge aktivnosti koje treba da potaknu građane na veće sudjelovanje u razvojnim inicijativama u svojim sredinama. Naš projekt će promovirati Društveni centar u Ljubuškom i putem svojih mnogobrojnih obuka koje organiziramoza građanemjesnih zajednica“, kazala je Majda Ganibegović, UNDP voditeljica projekta.

Ukupna vrijednost građevinskih radova, dodijeljenog namještaja i informatičke opreme za Društveni centar u Ljubuškomiznosi 20,215.38KM.

„Zahvaljujemo se predstavnicima UNDP-a, Vladi Švedske i Vladi Švicarske što pomažu našu općinu kroz projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“. Rezultat ove suradnje jeste i otvaranje ovog Društvenog centra, koji će omogućiti građanima Ljubuškog veće sudjelovanje u društvenom životu. Također zahvaljujem na podršci pri realizaciji infrastrukturnih projekata u šest mjesnih zajednice sa područja općine Ljubuški. Nadamo se, da ćemo ovako uspješnu suradnju ostvariti i u budućem periodu“, kazao je Nevenko Barbarić, načelnik općine Ljubuški.

Uspješna suradnja Općine Ljubuški i UNDP-a traje već godinama i želio bih istaknuti da sam iznimno ponosan na realizirane projekte od kojih bi pored ovog spomenuo projekte „Integriranog lokalnog razvoja ( ILDP III), i projekt „Dijaspora za razvoj“ čija je realizacija u tijeku.

LJportal.com