Općina Posušje postala ponosni nositelj BFC certifikata za povoljno poslovno okruženje

POSUŠJE – Nakon godinu i pol dana intenzivnog rada u kojeg su bile uključene sve općinske službe, uz koordinaciju Odjela za razvoj Općine Posušje, uspješno je okončan proces certifikacije za povoljno poslovno okruženje (BFC). O težini ispunjavanja zadanih uvjeta za dobivanje ovog certifikata govori podatak da je svega nekoliko općina u BiH koje su ušle u ovaj proces, uspjelo ga i dovršiti. Općina Posušje je posebno ponosna na činjenicu da je prva u Hercegovini uspjela ispuniti sve zadatke i tako postati nositelj BFC certifikata.

Što certifikat znači?

Certifikacija općina podrazumijeva ispunjenje određenih standarda, a certifikat predstavlja svojevrsno jamstvo da će postojeći gospodarstvenici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti u nadležnosti lokalne samouprave. Drugim riječima logotip BFC-a uz onaj Općine Posušje daje smjernicu potencijalnim investitorima da ih čeka povoljan gospodarski ambijent, učinkovita administracija i susretljivost.

Put od prijave do ispunjenja uvjeta

On je započeo 2016. godine, a nakon pristupanja projektu akreditirani tim stručnjaka za certificiranje je nakon analize postojećeg stanja dao preporuke za korekciju organizacije i unaprjeđenje postojećih usluga lokalne uprave. Također je pred Općinu Posušje stavio zadatak ispunjavanja 12 kriterija i preko 80 podkriterija poput strategije lokalnog razvoja, aktivnosti za promociju ulaganja i kvalitete poslovnog okruženja, praćenje dinamike lokalnog tržišta rada, transparentnost porezne politike i prilagođenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Po završetku rada po preporukama, uslijedio je posjet međunarodne verifikacijske komisije koja je obavila niz sastanaka s općinskim djelatnicima, predstavnicima komunalnih poduzeća, gospodarstvenika i Lokalnog ekonomskog vijeća, kako bi provjerili je li dostavljena dokumentacija odgovara stvarnom stanju. Davanjem pozitivnog mišljenja komisije završen je proces certificiranja, no to ne znači da završava proces unaprjeđenja usluga. Naime, iako su svi kriteriji uz visok stupanj uspješnosti zadovoljeni, proces poboljšanja usluga prema gospodarskom sektoru će kontinuirano trajati i u sljedećem periodu na obostrano zadovoljstvo.

O BFC SEE-u

BFC SEE predstavlja jedinstvenu inicijativu u jugoistočnoj Europi, koja utječe na kreiranje brže i učinkovitije administracije, s ciljem otklanjanja prepreka za ubrzani razvoj gospodarstva, i omogućavanja boljih investicijskih rezultata. Također podrazumijeva uvođenje novih tehnologija, kreiranje novih radnih mjesta i opću modernizaciju društva. Ovakve inicijative su važne i za stvaranje dobre reputacije regije, u vremenu kada sve zemlje u širem okruženju ulažu značajne napore ka gospodarskom razvoju.

Općina Posušje