Općina Ljubuški već realno prezadužena, a oni bi još krediti dizali. Čemu to vodi?

LJUBUŠKI – Načelnik Barbarić i vladajuća većina iz HDZ BiH opet podižu novi kredit, ovaj put u iznosu od 1,95 milijuna KM . Iznos se pravda kapitalnim ulaganjima iako je Općina Ljubuški već realno prezadužena, i grca u dugovima i problemima koji se godinama ne rješavaju.

Zahvaljujući nerealnim procjenama načelnika i HDZ BIH, Proračun naše općine je u 2015.g. realiziran u iznosu od 8.329.601,69 KM što je za 1,360.398,31 milijuna KM manje od planiranoga. Isti nikad nije doživio rebalans, tj. prelijeva se “ iz šupljeg u prazno” , planira nemoguće i troši nepostojeće.

Pitamo se kako se to događa u godini u kojoj je rasla ionako visoka cijena vode, u kojoj se počeo naplaćivati parking, a broj koncesija poljoprivrednog zemljišta nikad nije bio veći.

Napominjemo da je i u prošloj 2015 godini općina već izvršila dva kreditna zaduženja, a vidimo da se sa takvom praksom nastavilo i u 2016 godini.

Obzirom da je ovo izborna godina, odgovor se nameće sam od sebe. Opravdano sumnjamo da će se taj iznos iskoristiti u kampanji HDZ BiH.

HDZ 1990 protivi se podizanju još jednog kredita koji dodatno opterećuju našu općinu te traži i očekuje od načelnika da napokon u izbornoj godini, umjesto asfalta koji bi trebao biti rutinsko, plansko, sustavno ulaganje tijekom svih godina mandata, osigura razvoj poljoprivrede, osposobi napokon gospodarsku zonu, transparentno i skromno troši proračunska sredstva.

Odbor za medije OO HDZ 1990 Ljubuški