Održana prezentacija aktivnosti „Podrška upravljanju razvoja navodnjavanja u FBiH“

ŠIROKI BRIJEG – U prostorijama Gradske vijećnica, 6. listopada, održana je prezentacija aktivnosti u okviru prve godine projekta „Podrška upravljanju razvoja navodnjavanja u FBiH“.

Ovaj sastanak je samo nastavak projekta koji se tiče sustava za navodnjavanje na području Grada. Teme koje su prožimale prezentaciju ticale su se predstavljanja realiziranih aktivnosti i ključnih nalaza u okviru Komponente 2. Također, istaknute su smjernice za reviziju i poboljšanje pravnog i institucionalnog položaja Udruga korisnika voda, dugoročna razvojna strategija pod-projekta Mostarsko blato, trogodišnji program podrške funkcioniranju Udruga korisnika vode u pod-projektu Mostarsko blato, te smjernice za rukovanje, održavanje i operativno i financijsko upravljanje sustava za navodnjavanje.

Sudionici prezentacije bili su predstavnici Grada Širokog Brijega, Udruga korisnika voda, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Instituta za hidrotehniku Sarajevo, SERS-a i Fulcrum-a.

Krajem mjeseca travnja završen je višemilijunski projekt rekonstrukcija sustava za navodnjavanje u Gradu Širokom Brijegu, a kojega u cijelosti financira Svjetska banka. Projekt rekonstrukcije sustava za navodnjavanje na području Grada Širokog Brijega je pripreman kao pod-projekt naziva „Mostarsko blato“ u sklopu Projekta razvitka sustava za navodnjavanje u BiH. Svjetska banka je polovicom 2012. godine odobrila financiranje pod-projekta rekonstrukcije sustava za navodnjavanje na području Grada Širokog Brijega.

Ukupni radovi sanacije i rekonstrukcije kanala bili su podijeljeni po područjima u četiri LOT-a: LOT 1. Akvadukt preko rijeke Lištice u Borku; LOT 2. Dionica glavnog kanala: Vrelo Borak – Buk – Uzarići – Jare – Biograci; LOT 3. Dionica glavnog kanala: Akvadukt u Borku – Oklaji – Trn – Zavoznik – Mokro – Turčinovići; LOT 4. Kanali na području Knešpolja, Gornjeg i Donjeg polja (Orovnik) i Žvatića. Ukupna vrijednost ugovorenih radova u sva četiri LOT-a iznosila je 5,5 milijuna KM, a radove su izveli tvrtka ‘HERING’ d. d. Široki Brijeg (za LOT-ove 1,2 i 3) i AMITEA d.o.o. Mostar (LOT 4).

Ova financijska sredstva su nepovratna za Grad Široki Brijeg, s tim da je obveza Grada Širokog Brijega bila da riješi imovinsko-pravne odnose i potrebne dozvole za radove na rekonstrukciji sustava, te da koordinira realizaciju projekta na terenu i potakne formiranje i rad udruga korisnika vode.

Grad Široki Brijeg