Održana posljednja sjednica Općinskog vijeća Posušja u trenutnom sastavu

U prostorijama posuške kinodvorane danas je održana 37., ujedno i posljednja sjednica Općinskog vijeća u trenutnom sastavu.

Kao i redovno, na prvoj točki Dnevnoga reda našla su se vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi, a potom izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu.

Navodeći izazove u nastavi uslijed pandemije te nabrajajući brojne odrađene radove na infrastrukturi i opremanju naših škola, ravnatelji su uputili zahvalu trenutnom Načelniku na unaprjeđenju školske infrastrukture i „uvijek otvorenim vratima“. Nakon izvješća škola na Dnevnom redu našla se informacija o radu lovačkih društava kao i izvješće o radu Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2019. godinu te informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša. Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je i Odluka o osnivanju Glazbene škole Posušje. U administrativno-pravnom smislu to znači da se postojeća Osnovna glazbena škola preregistrira u integriranu ustanovu s mogućnošću osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja, a za privremenog ravnatelja ove škole imenovan je trenutni ravnatelj Osnovne glazbene škole. Načelnik Branko Bago istaknuo je kako je ovo iznimno važan potez za posušku mladost te da će uskoro ovu ustanovu valjati smjestiti u nove prostorije. S obzirom kako je nova zgrada Elektroprivrede u izgradnji, Načelnik je kazao kako je jedna od mogućnosti otkup postojeće zgrade Elektroprivrede u koju bi se smjestila Glazbena škola Posušje.

Potom je vijećnicima prezentirano izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1.2020. godine do 30.6.2020. godine, a usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Posušje za 2020. godinu. Proračun je rebalansom smanjen za otprilike 2% – s planiranih 9.821.400,00 KM na 9.661.600,00 KM. S obzirom kako se ovaj put izbori održavaju kasnije no obično te je malo vjerojatno da će se u ovoj godini konstituirati novo Vijeće koje bi usvojilo Proračun za iduću godinu, usvojena je Odluka o privremenom financiranju općine Posušje za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine i to u visini prihoda ostvarenih za tromjesečni period u prethodnoj fiskalnoj godini.

Na današnjoj sjednici našle su se i sljedeće točke:

-Odluka o dopuni Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije projekta kanalizacije,

Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj –lipanj 2020. godine,

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje,

Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine,

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA-ILIJINO BRDO,

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana ILIJINO BRDO-VICANOV BRIJEG (Nožinac),

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Batin (Dubrava),

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE-MOKRI DOLAC (Mokri dolac-Ulica kralja Petra Svačića),

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BROĆANAC (Put za Širića Brig),

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Potok Brina –Ćuprija),

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana “OSRDAK III“ (južni dio),

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe),

Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POKLEČANI (Zaglavica-Macanovići),

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Rastovača (Pavine vrtline),

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana GROBLJE RIČINA-KRUŽNI TOK,

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana PALJEVINE-VLAKE,

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana MOKRI DOLAC,

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (nova Osnovna škola-Astorija),

Pojedini vijećnici zahvalili su se sadašnjem Načelniku Branku Bagi i predsjedniku Općinskog vijeća Ivanu Lončaru na kvalitetnoj suradnji, a Načelnik i predsjednik Vijeća također su uputili zahvalu vijećnicima na konstruktivnom i civiliziranom sudjelovanju u radu Općinskog vijeća općine Posušje.

Općina Posušje