Održana obuka za članove županijskog/gradskog/općinskih stožera civilne zaštite

ŠIROKI BRIJEG – U sklopu Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini u Širokom Brijegu je u organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke održana obuka za članove županijskog/gradskog/općinskih stožera civilne zaštite.

Na obuci su sudjelovali i predsjednici povjerenstava za procjenu šteta u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

„Edukacija, obuka i osposobljavanje u sustavu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, uz opremanje struktura civilne zaštite, predstavlja prvi i temeljni uvjet za stručno i kvalitetno izvršavanje poslova iz oblasti sustava zaštite i spašavanja. Cilj ove obuke je ukazati na važnost organizacije i funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja, kao i ulogu stožera civilne zaštite operativno-stručnog tijela koje neposredno rukovodi akcijama zaštite i spašavanja“, rekao je između ostalog na samom početku obuke dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Voditelj obuke mr. sc. Zdenko Tadić ravnatelj Uprave civilne zaštite Tuzlanske županije u uvodnom dijelu je govorio o prirodnim i drugim nesrećama, te o samom sustavu zaštite i spašavanja i zakonskoj regulativi kojom je uređeno ova oblast. Tadić je analizirao ulogu stožera u odgovoru na razne prirodne i druge nesreće, te pojasnio načela rukovođenja i zapovijedanja u kriznim situacijama. U drugom dijelu obuke Tadić je govorio o procjeni šteta i traženju pomoći za saniranje šteta od viših razina vlasti, te istaknuo primjer Tuzlanske županije koju su u 2014. godini pogodilo nekoliko prirodnih i drugih nesreća: poplave, klizišta i grad i način izrade procjene štete, traženja i dobivanja pomoći.

SirokiBrijeg.info