Održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški s 12 točaka na dnevnom redu.

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa XL i XLI. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevnom zemljištu u Gospodarskim zonama Zvirići i Mostarska Vrata,

4.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,

5.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

6.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

7.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Rješenja o davanju:

a)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o razrješenju ravnatelja,

b)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja,

10.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

11.Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog,

12.Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Vinarije Majić iz Ljubuškog

Sve točke dnevnog reda o kojima se glasovalo su usvojene. Većina njih jednoglasno s izuzetkom točke br. 11.

Protiv prijedloga Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog bilo je dvoje vijećnika – nezavisna vijećnica Marija Herceg i vijećnik Zvonimir Nižić iz stranke HDZ 1990.

Grad Ljubuški