Održana 72. sjednica Vlade ŽZH

U četvrtak 10. prosinca 2020. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 72. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2020. godine;

Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o isplati dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine, kao i Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.

Također, Vlada je prihvatila Program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Vlada ŽZH