Održana 66. sjednica Vlade ŽZH

U četvrtak 23. ožujka 2017. godine u Širokom Brijegu je održana 66. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na održanoj sjednici Vlada je primila k znanju:

Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

Izvješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu,

Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2016. godinu,

Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu.

Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu,

Program rada Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s financijskim planom za 2017. godinu.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku i Prijedlog Zakona o oružju i streljivu, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Navedene službe se angažiraju na obavljanju operativnih zadataka iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na sjednici Vlada je donijela:

Odluku o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2016. godine;

Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o korištenju službenih vozila;

Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za šumarstvo“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2017. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2935/1 k. o. Biograci i dijelu k. č. broj 255/1 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 37/1 k. o. Radišići Gornji, Ljubuški,

Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje Pere Bubala iz Širokog Brijega za zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Razrješenja i imenovanja

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti u sastavu: Josipa Kordić, Ilija Boras i Ivana Zlopaša.

Pero Kožul iz Širokog Brijega razriješen je dužnosti člana Policijskog odbora Županije Zapadnohercegovačke, a za novog člana imenovan je Milenko Madunović iz Ljubuškog.

Vlada je donijela Zaključak o iznosu dnevnica za službena putovanja.

Vlada ŽZH