Održana 63. sjednica Vlade ŽZH

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je na 63. sjednici, održanoj u Širokom Brijegu, donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke;

Odluka o raspoređivanju sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu za „Tekuće prijenose za političke stranke“ za razdoblje listopad – prosinac 2016. godine;

Odluka o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluka o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L – 148E „Slavkov ležaj“ eksploatacijsko polje „Mratnjača“ Široki Brijeg;

Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L – 45 „Orašnica“ eksploatacijsko polje „Crne Lokve – Gnjat“ Široki Brijeg; zatim

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1469/1 k. o. Turčinovići, Široki Brijeg;

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 2996/1 k. o. Gradac, Široki Brijeg;

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1984/1 k. o. Jare, Široki Brijeg.

Ivana Jelčića iz Ljubuškog Vlada je, radi isteka mandata, razriješila i ponovo imenovala na dužnost ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG.

Vlada ŽZH