U četvrtak 21. srpnja 2016. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 46. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama; Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjim školama te Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području Županije Zapadnohercegovačke. Navedeni prijedlozi zakona upućeni su u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela sljedeće odluke:

Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Vlade Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, te Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kojim je za vršitelja dužnosti imenovan dosadašnji ravnatelj Vilson Crnjac iz Širokog Brijega.

Vlada je donijela i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg, priopćeno je iz Vlade ŽZH.

SirokiBrijeg.info