Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

ŠIROKI BRIJEG – Uz prisutnost 24 vijećnika četvrtom sjednicom Gradskog vijeća predsjedao je predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić.

Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća, Program rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu također je usvojen jednoglasno.

Odluka o grobljima kojom se propisuju i utvrđuju status groblja i način upravljanja grobljima na području Grada Širokog Brijega usvojena je većinom glasova. Odluku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Borislav Zovko.

Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Širokog Brijeg obrazložio je pomoćnik gradonačelnik za civilnu zaštitu Željko Vukoja. Odluka je jednoglasno usvojena.

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2016. godine za 1m² neto stambenog prostora usvojena je jednoglasno, a radi se o iznosu o 1 000,00 KM.

Usvojena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju JU COMING zbog usklađivanja upisanih djelatnosti s propisima o Klasifikaciji djelatnosti u BiH, a sve u skladu s potrebama i poslovima čije obavljanje je u nadležnosti JU COMING Široki Brijeg.

Imenovani su novi članovi Partnerske skupine za izradu Strategije razvitka Grada Širokog Brijega, kao vijećnici to su: Marija Brekalo, Eva Suton, Marija Lovrić i Antonija Banožić.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Grada Širokog Brijega koje čine: Vjekoslav Draškić, Marija Mustapić, Julijana Zovko, Ivana Leko, Viktor Tica i Ivo Pavković, imenovano je jednoglasno.

Usvojeni su prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskim zemljištima u korist:

Ivana Martinovića sina Ivana iz Gornjih Mamića;

Kreše Galića sina Ante iz Širokog Brijega;

SirokiBrijeg.info