Obavjest svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima da je objavljen javni poziv u sklopu projekta FARMA II

Služba za lokalni ekonomski razvoj Grada Širokog Brijega obavještava sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače da je objavljen javni poziv u sklopu projekta FARMA II.

USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva, te sektora peradarstva.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti na:

http://farmabih.ba/bs/press/usaidsweden-farma-ii-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava/336

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u tiskanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15.10.2018. godine. Aplikanti trebju pratiti upute za apliciranje predstavljene u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 14.09. u 11:00 sati).

Grad Široki Brijeg