Obavijest za članove URB HVO-a ŽZH o dodjeli financijske pomoći za najugroženije članove udruge

Poštovani članovi URB HVO-a ŽZH!

Nakon što je URB HVO-a ŽZH u vrijeme pandemije corona virusa formirala Krizni stožer URB HV-a ŽZH poradi zaštite naših članova od tog zlokobnog virusa,jer se zbog zabrane kretanja nisu mogle održavati Skupštine naše udruge, a velika većina naših članova je zbog te pandemije upala u izrazito teško razdoblje zbog nemogućnosti bilo kakve zarade, što u BiH, RH pa čak i u zemljama EU.

Zbog svih tih razloga i preporuka Kriznih stožera u FBiH i ŽZH Krizni stožer URB HVO-a je obavljao mnoge aktivnosti o kojima smo pravodobno izvijestili svekoliku javnost u svojim medijskim priopćenjima.

Sada kada su mnoge mjere zabrane kretanja ukinute više nema potrebe niti za kriznim stožerom URB HVO-a ŽZH i od današnjeg dana 24.travnja 2020.godine on je rasformiran, i sve poslove u svezi rada URB HVO-a ŽZH preuzima rukovodstvo udruge.

Kako se ne bismo ponavljali u svim detaljima dužni smo izvijestiti naše članove kako je Krizni stožer URB HVO-a u vrijeme pandemije virusa prikupljao dokumentaciju za naše najugroženije članove i predavalo ih u Općinske i Gradske službe za Branitelje u ŽZH, koje su potom tu dokumentaciju prosljeđivali u Ministarstvo hrvatskih Branitelja u ŽZH poradi dodjele financijske pomoći, i gdje je to ministarstvo već dodijelilo određene novčane pomoći našim članovima na čemu im se od srca zahvaljujemo.

No, i ovaj put kao i stotine puta prije dužni smo iznositi javno i transparentno sve podatke u svezi dodjela tih pomoći,jer već po cijeloj ŽZH kruže različite dezinformacije, laži, neistine iz kuhinje onih koji URB HVO-a ŽZH pa i UZB Borci BiH ne doživljavaju kao ravnopravne udruge iz rata već kao nešto „zabranjeno, zaboravljeno, zabačeno, ostavljeno, neželjeno, pokvareno“ i sl.

Takve laži i dezinformacije dolaze od strane tzv “krovnih, temeljnih ili reprezentativnih“udruga iz rata koje niti jedan Zakon o pravima branitelja ne poznaje kao takve, no mi smo s njihovim lažima naučili živjeti i nositi se s time.

No, poradi cjelokupne javnosti dužni smo ponoviti kako je Krizni stožer URB HVO-a ŽZH poslao zahtjeve na adresu zakonodavne i izvršne vlasti u ŽZH, FBiH, Federalnom ministarstvu Branitelja u Sarajevu i Ministarstvu branitelja u ŽZH kako bi se pomoglo našim najugroženijim članovima u ovim teškim vremenima, i gdje je Ministarstvo Branitelja ŽZH nama odgovorilo svojim dopisom od 14.travnja 2020.godine kako je osiguralo sredstva za pomoć našim članovima i slijedom toga je Krizni stožer URB HVO-a pozvao svoje članove poradi prikupljanja dokumentacije.

Svim članovima URB HVO-a ŽZH je rečeno da dokumentaciju mogu prikupljati samo članovi udruge koji:

1.Nisu u radnom odnosu kao ni njihove supruge ukoliko su u braku,

2.Ukoliko nemaju mirovinu,

3.Ukoliko nemaju gospodarsko ili privatno poduzeće u svom vlasništvu,

4.Ukoliko nemaju nikakvih primanja iz rata(RVI,po osnovu odlikovanja,ili pripadaju obiteljima poginulih, nestalih i zatočenih obitelji),

5.Ukoliko nemaju tzv. “egzistencijalnu novčanu naknadu“

6.Ostala redovita novčana mjesečna primanja po bilo kojem osnovu,

Svim našim članovima je tako rečeno i oni su prikupljali dokumentaciju. No,u uredima obrana u ŽZH neki naši članovi su saznali kako i ostale udruge iz rata prikupljaju dokumentaciju za svoje članove i predaju ih Općinske i Gradske službe poradi dodjele financijske pomoći, i gdje su neki našim članovima sugerirali da preko njih predaju zahtjeve, hvaleći se kako je preko njih takve zahtjeve predalo preko 70 članova samo u Širokom Brijegu, što su naši članovi odbili.

Sve udruge iz rata koje su registrirane u Ministarstvu pravosuđa i uprave u ŽZH imaju sasvim zakonito pravo poduzimati sve aktivnosti za zaštitu svoj članova,pa i prikupljanje dokumentacije za dodjelu pomoći od strane Ministarstva Branitelja ŽZH.

No, ovdje je važno napomenuti kako je URB HVO-a ŽZH službeno zatražila pomoć od strane Ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH za naše najugroženije članove uz strogo propisane uvjete koje smo gore naveli.

Slijedom toga URB HVO-a ŽZH je prikupila dokumentaciju za cca 20-ak članova naše udruge u izrazito teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji,pa se stoga postavlja opravdano pitanje otkud drugim udrugama iz rata u ŽZH, konkretno samo u Širokom Brijegu 70 i više članova koji su predali dokumentaciju za financijsku pomoć ako je naša udruga to izričito tražila za svoje članove i članove svojih obitelji koji su u izrazito teškoj socijalnoj i zdravstvenoj situaciji?

Jedini opravdano odgovor koji se nameće je kako su druge udruge iz rata u ŽZH financijsku pomoć predavale zahtjeve i za članove svojih udruga koji imaju primanja po bilo kojem osnovu a poglavito primanja iz rata.

Stoga ovim putem tražimo od Ministarstva hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH javnu objavu svih dodijeljenih novčanih pomoći u vrijeme pandmije corona virusa kako bi javnost bila upoznata s tim pomoćima.

Ukoliko se na tom spisku nađe neki član URB HVO-a ŽZH koji je neopravdano dobio novčanu pomoć od strane tog ministarstva suprotno našim pravilima koje smo naveli pozivamo ga da takvu pomoć vrati tom ministarstvu jer postoje mnogi Branitelji kojima je ta pomoć odista potrebitija.

Ako Ministarstvo hrvatskih Branitelja ne udovolji našem zahtjevu za javnom objavom podataka tko je sve dobio tu pomoć,pozivamo sve druge udruge iz rata da javno objave podatke tko je od njihovih članova dobio tu pomoć,a to će odmah učiniti i URB HVO-a ŽZH. Ako to ne učine druge udruge neće ni URB HVO-a ŽZH jer ne želimo jedini objavljivati podatke kojima raspolaže Ministarstvo hrvatskih Branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH.

Mislimo kako je krajnje vrijeme da istinski Branitelji u ŽZH i cjelokupna javnost jednom za zauvijek budu upoznati kome se dijele proračunski novci u ŽZH,u kojem novčanom iznosu i tek će se tada moći sagledati prava slika borbe članova URB HVO-a ŽZH i UZB/Borci BiH za istinom koja traje više od 7 godina.

A ta istina premda dobro skrivana od Branitelja i javnosti jednom mora ugledati svijetlo dana,dok sve druge razvojačene Branitelje HVO-a, i ostale dušobrižnike pozivamo da nas i dalje časte svakakvim imenima,od kojih je najizrazitiji kako smo mi idealisti koji se borne za nešto što nikada neće biti. Mi im odgovaramo neko smo idealisti jer onaj tko nema ideala ne umije cijeniti istinu.

URB HVO-a ŽZH