Novi raspored odvoza komunalnog otpada za područje Širokog Brijega

PONEDJELJAK

CENTAR GRADA: Fra Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška, Centar grada od mosta ulicom Stjepana Radića prema maloj školi,Puringaj, Ljudevita Gaja, Njivice, od Trga Gojka Šuška do hotela Park, Pecara-ulicom Fra Didaka Buntića do zgrade gradske uprave, zatim Matije Gupca (stari mup ), Zorićevina, obilazna cesta do Knešpolja, Dobrkovići, Oklaji, Kočerin, Privalj

Od 01.09.2020.Crnač

UTORAK

Klanac – ul.Augusta Šenoe prema maloj školi, obilaznica do MUP-a, Kranjčevićeva, centar od hotela Park prema Domu Zdravlja ulicom Jure Grubišića do stadiona, sve ulice prema groblju Bili Brig, Dužice, Rasno, Polog, Provo ( 20.10., 03.11.,)…itd

SRIJEDA

CENTAR GRADA: Fra Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška Trn, Visoka Glavica,Dubrava, Obilaznica, Knešpolje, Grabovina Mamići 28.10., 11.11., …itd, Gradac 21.10., 04.11., …itd.

ČETVRTAK

Od pošte prema gradskoj upravi, Kralja Tomislava, Fra Anđela Kraljevića, Fra Mirka Matijevića, Jurja Dalmatinca, Marka Marulića, Matije Gupca, Dinka Šimunovića, Petra Svačića, Brig – Kardinala Stepinca i sve ulice na Brigu prema krtinama, Bana Jelačića, Jure Grubišića, Zorićevina, Vagan, Trnopoljska, Ilindanska, Nevidinjska, Bleiburška, Puringajska i sve ulice koje izlaze na nju te sve ulice od vrtića na Puringaju do ulice Fra Blage Karačića,Mokarska, Mokro, Uzarići, Turčinovići.

PETAK

CENTAR GRADA: Fra Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška Širokobriješka, Gospojinska, Kraljice Jelene, Ruđera Boškovića ( Lengića kosa ), Fra Didaka Buntića, Ivana Sopte, Frane Grbešića, Kvaternikovom (od II osnovne škole na Pecari ) pa sve ulice u tom kvartu, Ivana Zajca, Mostarska, Orlovačka, Majke Tereze ( Zavod Sv.Obitelji ) na Puringaju. Herceg Stjepana, Vitkova, Ružopoljska, Ljubotići ( 16.10, 30.10., 13.11…itd. )

O eventualnim promjenama biti ćete blagovremeno obaviješteni.

U slučaju potrebe korisnici se mogu javiti na broj telefona:

Čistoća d.o.o. Široki Brijeg…..039/705-253, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00h ili na e-mail: jkp.cistoca.sb@gmail.com

Molimo korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana odvoza otpada.

Otpad mora biti zapakiran u vreće koje su zatvorene radi onemogućavanja ispadanja otpada i širenja neugodnih mirisa. Na taj način pokazujemo odgovorno ponašanje prema okolišu i drugim sugrađanima.

Pozivamo korisnike da smanje količinu miješanog komunalnog otpada. Sav biorazgradivi materijal poput granja, lišća, trave, neka odlažu u svoje vrtove ili na, za to prikladna mjesta, jer takav otpad ustvari može biti korisno gnojivo.

Zahvaljujemo svima onima koji poštuju Odluku o komunalnom redu, jer je ona i usvojena radi čistijeg okoliša na korist sviju žitelja Širokog Brijega.

Čistoća d.o.o. Široki Brijeg