NOVE OŠTRE KAZNE: Pijanim i nadroksanim vozačima kazne od tri do deset godina zatvora!

Federalna vlada prihvatila je inicijativu Federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare za izmjenu propisa radi pooštravanja kaznene politike za počinitelje krivičnih djela u prometu i krivičnih djela propisanih županijskim zakonima o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Kako je rečeno, inicijativa je pokrenuta povodom sve učestalijih tragičnih nesreća na cestama širom Federacije BiH, uz nadu da će ubuduće biti preduprijeđenja ovakvi tragični događaji na cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

U cilju pooštravanja kaznene politike za počinitelje krivičnih djela u prometu, predloženo da federalni ministar pravde hitno pripremi i u proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona FBiH i Zakona o prekršajima u FBiH.

Sadašnjim odredbama Krivičnog zakona, u članu 332. koji se odnosi na ugrožavanje javnog prometa, propisano je da će sudionik u prometu koji se ne pridržava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovedeći u opasnost život ljudi ili imovinu većih razmjera, pa zbog toga kod drugoga nastupi imovinska šteta veća od 5.000 KM, biti kažnjen zatvorom do pet godina.

Izmjenama je predloženo da za počinjenje ovakvog krivičnog djela, kazna bude od pet do deset godina.

U istom članu je propisano da će onaj koji ugrožavanjem željezničkog, brodskog, tramvajskog, trolejbusnog ili prometa žičarom dovede u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većih razmjera, biti kažnjen s pet godina zatvora. Stoga je predložena strožim kazna zatvora od pet do deset godina.

U ovom članu predviđeno je da će počinitelj biti kažnjen zatvorom do tri godine ukoliko ovo djelo učini iz nehata, a novopredložena kazna je do pet godina zatvora.

Također, predloženo je, što do sada nije bilo propisano Zakonom, da ukoliko počinitelj ponovi jedno od ova tri nabrojana krivična djela može biti kažnjen zatvorom od pet do dvadeset godina. Ukoliko se radi o povratniku u činjenju ovih krivičnih djela, svakako treba propisati mogućnost sudu da ga kazni najstrožom kaznom zatvora.

Sadašnjim odredbama propisano je da onaj koji pod utjecajem alkohola ili drugih omamljujućih sredstava upravlja motornim vozilom ili drugim prijevoznim sredstvom, iako je zbog toga očito nesposoban za sigurnu vožnju i tako ugrozi javni promet dovodeći u opasnost život ili tijelo ljudi ili imovinu većeg opsega, bit će kažnjen zatvorom do tri godine.

Ukoliko je neko pod utjecanjem alkohola i/ili opojnih droga upravljao motornim vozilom, automatski je time ugrozio nečiji život i imovinu, te je prijedlog da se za učinitelja ovakvog krivičnog djela propiše kazna zatvora od tri do deset godina.

S obzirom na to da važećim zakonom to nije propisano, pokrenuta je inicijativa da za ova krivična djela, ukoliko su učinjena u povratu, bude propisana kazna zatvora od pet do dvadeset godina.

Članom 337. propisano je da će vozač motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomoći osobu koja je ozlijeđena tim prijevoznim sredstvom ili čiju je ozljedu prouzročio, biti kažnjen novčanom ili kaznom zatvora do jedne godine, a sada je predložena novčana i kazna zatvora od tri do deset godina. Novi je prijedlog da bude propisana kazna zatvora od tri do deset godina ukoliko je ovim krivičnim djelom bude prouzročena teška tjelesna ozljeda ili smrt ozlijeđene osobe.

Također, predložene su i strože kazne propisane Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH.

U inicijativi su podržane aktivnosti koje se trenutno poduzimaju u cilju izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH, uz nadu da će predložene izmjene i dopune doprinijeti značajnijem smanjenju broja prometnih nesreća i generalno povećati sigurnost na cestama. U tom cilju, Ministarstvu prometa i komunikacija BiH upućena je inicijativa da Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kao posebnu mjera sigurnosti, predvidi i mogućnost trajnog oduzimanja vozačke dozvole osobama kojim je dva ili više puta izrečena kazna za upravljanje motornim vozilima pod utjecajem alkohola i/ili opojnih droga i onih koji učestalo krše druga prometna pravila.

S obzirom na nadležnost, pozvane su županijske skupštine da pristupe izmjenama propisa o nedozvoljenoj nabavci, držanju i nošenju oružja u cilju pooštravanja sankcija.

Važećim županijskim propisima utvrđeni su uvjeti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i streljiva, oduzimanje oružja i streljiva, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te sankcije za nepoštivanje ovih uvjeta.

Prijedlog je da kaznena politika bude pooštrena i da minimalna kazna bude povećana dvostruko u odnosu na važeće propise, priopćeno je iz Vlade FBiH.

SirokiBrijeg.info