Sukladno članku 9. i 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata (“Narodni list HR H-B”, broj: 7/95) Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke provodi stručni ispit za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Prijavu za polaganje stručnog ispita podnose pravne osobe, državna tijela ili ustanove kod kojih je kandidat u radnom odnosu.

Prijava sadrži:

-ime i prezime kandidata,

-datum i mjesto rođenja,

-JMB,

-ispravu o završenom obrazovanju (svjedodžba o završenoj školi),

-ispravu o rasporedu na radno mjesto (rješenje o rasporedu na radno mjesto ili ugovor o radu),

-ispravu o završenom tečaju za održavanje vatrogasnih aparata (potvrda ili uvjerenje),

-13 KM županijske upravne pristojbe,

-dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita (uplatnica).

Navedenu dokumentaciju je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji

Prijave se podnose pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

IV brigade HVO Stjepana Radića broj 11

88 320 Ljubuški

sa naznakom “Prijava za polaganje stručnog ispita za održavanje vatrogasnih aparata”.

Za sve upite možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 039/830-826; 039/830-844; 039/830-851

Program za polaganje stručnog ispita za održavanje vatrogasnih aparata i primjerak uplatnice o uplati troškova možete vidjeti u našem izborniku „Upravni poslovi“ ili na linkovima:

PROGRAM ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPIT ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

UPLATNICA

MUP ŽZH