U četvrtak 5. rujna 2019. godine održat će se 25. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

U četvrtak 5. rujna 2019. godine, s početkom u 9.3 0sati, održat će se 25. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1.Izvod iz Zapisnika sa 22., 23. i 24. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke

2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

4.Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu

5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

7.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Županijskog suda Široki Brijeg

8.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

9.Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

10.Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

11.Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH