NAJAVA: Srijeda 30. ožujka, 36. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 36. sjednicu u srijedu 30. ožujka 2016., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju programa aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju
Prostornog plana Grada Širokog Brijega;
3. Prijedlog Odluke o određivanju prostora Gradskog autobusnog kolodvora Široki Brijeg;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za postavljanje automatske meteorološke stanice;
5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina;
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom JP
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar;
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
a) Josipa Bazine sina Gojka iz Kočerina,
b) Damira Hrkaća sina Ivana iz Širokog Brijega,
c) Žarka Muse sina Blage iz Trna,
d) Ljubice Soldo kći Tome iz Oklaja,
e) Franje Bilaća sina Gojka iz Turčinovića;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg;
10. Prijedlog Etičkog kodeksa JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg;
11. Izvješće o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2015. godinu;
12. Izvješće o radu JKP Čistoća d.o.o. za 2015. godinu;
13. Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2015. godinu;
14. Izvješće o radu JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. za 2015. godinu;
15. Izvješće o radu JU Coming za 2015. godinu;
16. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg