NAJAVA: U petak 3. lipnja 36. Sjednica OV Ljubuški

LJUBUŠKI – Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se XXXVI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 3.6.2016. godine (petak) s početkom u 8,00 sati i predlažen je sljedeći:

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika s XXXV. sjednice Općinskog vijeća,

2.Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Doma zdravlja Ljubuški,

3.Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Crvenog križa Ljubuški,

4.Informacija o stanju sigurnosti za 2015. godinu na području općine Ljubuški,

5.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

6.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,

7.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,

9. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/7, K.O. Zvirići,
b) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/8, K.O. Zvirići,
c) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/9, K.O. Zvirići,
d) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/10, K.O. Zvirići,

10. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Društva Mucić & CO d.o.o.

11. Prijedlog Zaključka o prodaji stana na k.č. 1174/1 K.O. Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić