ŠIROKI BRIJEG – Grad Široki Brijeg provodi postupak po međunarodnom natječaju za odabir najpovoljnijeg ponuđača za projektiranje i izgradnju pročistača otpadnih voda u Širokom Brijegu.

Otvaranje tehničkog dijela ponuda je završeno 30. 8. 2016. godine. Za ponuđače koji su zadovoljili tehnički dio ponuda, javno otvaranje financijskog dijela ponuda će se održati dana 27. rujna 2016. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici – sala br. 18., Fra Didaka Buntića 11, 88220 Široki Brijeg.

Grad Široki Brijeg