NAJAVA: Brojne točke na zakazanoj 18. sjednici Skupštine ŽZH

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 18. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 18. rujna 2020. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predložen slijedeći:

Dnevni red:

Pregledaj… Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Pregledaj… Prijedlog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,

Pregledaj… Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,

Pregledaj… Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (skraćeni postupak),

Pregledaj… Prijedlog Odluke o očitovanju na Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,

Pregledaj… Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o vijeću zaposlenika,

Pregledaj… Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika Županijskog Pravobranitelja,

Pregledaj… Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine,

Pregledaj… Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

Pregledaj… Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu,

Pregledaj… Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Županijskog Pravobraniteljstva za 2019. godinu,

Pregledaj… Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2019. godinu,

Pregledaj… Zaključak o prihvaćanju Programa rada Skupštine Županije Zapadnohercegovačke za 2020. Godinu i

Pregledaj… Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

S poštovanjem!
Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić